Club van Honderd

Het geld van de CvH gaat naar het Lustrumpotje, verder gaat het naar dingen als de website/foto-hosting, brieven/aktua, bank ING, stickers en een camera.

Wilt u ook toetreden tot de illustere Club van 100? Dat kan! Het enige dat U hiervoor hoeft te doen is €45,38 (equivalent met fl 100,-) over te maken op ING-rekening: 

NL72INGB0000278569 t.n.v. E.S.G. Boght te Enschede.
Dan zal de Quaestor er hoogstpersoonlijk voor zorgdragen dat er een mooi gouden plaatje met Uw naam als insciptie in de website wordt geschroefd. 

Genoten… Boght!

Renzo Besseling
Quaestor XXXII