E.S.G. Boght

Onafhankelijk genootschap

Welkom op de website van E.S.G. Boght

Welkom, geachte bezoeker,

Namens het Enschedeesch Studentengenootschap Boght heb ik het genoegen u van harte welkom te mogen heten op onze website. Deze site fungeert als een digitale dependance van ons Kasteel; de Beiaard aan de Oude Markt. Om een beeld te geven van ons mooie genootschap is speciaal voor u een aantal digitale vertrekken opengesteld ter bezichtiging.

Wellicht bent u hier omdat u bekend bent met het genootschap of de Boghtmannen, herkenbaar aan de rode das of blauwe trui mèt verkeersbord. Dan hoef ik u niet te vertellen dat Boght in 1988 is opgericht door een achttal studenten en nu, zes lustra en een onnoemelijk aantal Boghtborrels later, honderdennegentien genoten telt. Of dat deze Genoten elkaar regelmatig treffen, bijvoorbeeld bij het Kerstdiner, op wintersport, tijdens Koningsnacht, de Dies, het zeilweekend of zomaar buiten de activiteiten om. Nee, dat wist u dan ongetwijfeld al wel!

U zult zich mogelijk nog wel afvragen wat Boght precies inhoudt. Ik zou het genootschap tekort doen door in één zin te beschrijven wat ons typeert, maar als er een verbindend element genoemd moet worden dan is dat ondernemendheid. Dit is ook sterk terug te zien in de Boghtmannen zelf: allen staan tijdens hun studententijd actief in het Enschedese leven en het overgrote deel treedt aan als bestuurder van een vereniging, runt een eigen bedrijf naast zijn studie, schrijft stukjes voor een website of aktua, trekt de wereld in of geeft op een andere wijze diepgang aan zijn bestaan.

Het mag gezegd worden dat we niet vies zijn van een stevige borrel. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in elkaar. De woensdagavond vanaf negen uur is Boghtavond, en dat houden we graag zo. Bij het ondernemen van welke vorm van activiteit dan ook, verliest de Boghtman doorgaans diezelfde aandacht voor zijn mede-Genoten onmiddelijk uit het oog. Ofschoon ‘Alles Sal Regkom’ ons devies is, is namelijk niemand zo naïef om te veronderstellen dat zijn eigen zaken als vanzelf goed voor elkaar zullen zijn!

Misschien krijgt u inmiddels de indruk dat we erg blij met onszelf zijn. Dat klopt! Enfin, kijk eens rond op de site als u wilt weten uit wie het genootschap bestaat, welke activiteiten we ondernemen of als u wat foto’s wilt bekijken. Ook is het genootschap bereikbaar voor commentaar of communicatie anderszins. Correspondentie kunt u op schrift aanbieden, iedere woensdag vanaf 21.00 in de Beiaard, of klik op de contact knop op deze website.

Ik groet u namens het XXXIIste Praesidium.

Met vriendelijke Boght-groet,

Genoten… BOGHT!!!

Peter van der Wal
Praeses XXXII des E.S.G. Boght